Informații generale RO | EN

Cod proiect: 2(2i)-3.1-11, cod MIS ETC: 651

Data începerii proiectului: 12.07.2011, durata: 18 luni

Parteneri:
A.S.E. București – Centrul BRIE Giurgiu– partener coordonator
Universitatea “Anghel Kancev” din Ruse – Centrul BRIE Ruse – partener

Obiective principale:
Să promoveze o politică privind identitatea integrată a zonei de frontieră româno-bulgare, pe baza unui studiu interdisciplinar al zonei de vecinătate;
Să adauge valoare practicilor de cercetare şi comunicare privind avantajele şi oportunităţile regiunii;
Să stabilească un cadru pentru dezvoltarea unui brand al zonei transfrontaliere în cadrul conceptului RO-BUL-NA (Romanian-Bulgarian Neighborhood Area).

Încadrarea în obiectivele programului:
Axa prioritară: 3 - Dezvoltare economică şi socială
Domeniul major de intervenţie: 1 - Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri şi promovarea unei imagini şi identităţi regionale